I na zboží z bazaru máte záruku!

Chtějte informace
Pokud kupujete použité zboží, máte právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití.

peníze

Ptejte se na rizika
Stejně jako u nových výrobků musí prodávající u použitých věcí, u nichž je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití.

Ptejte se na závady
Prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně.

Nechte si zboží předvést
Prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha. Je to možné například u počítače, telefonu, televize, fotoaparátu či spotřebiče sortimentu elektro. Vybavení těchto výrobků návodem k použití a správné údržbě v českém jazyce je i v případě koupě v bazaru povinností.

Nezapomeňte na doklad
Prodávající je povinen na vyžádání vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi. Mělo by z něj být jasné, o jaký výrobek jde, od koho, kdy a za kolik jej kupujete, ale také popis, v jakém stavu.

bazar

Vady reklamujte
O rozsahu a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) má prodávající povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat. Nemůže si ale tak úplně vymýšlet svá pravidla!

Reklamace se u věci prodávané za nižší cenu nevztahuje na:
·         na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
·         na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
·         na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Summary
I na zboží z bazaru máte záruku!
Share