Pohodlné a profesionální nakládání zboží

Pro všechny provozovatele různých výrob je stejně jako kvalitní výroba podstatné i to, jak rychle, pohodlně, bez poškození a profesionálně dokážou své produkty naložit a připravit pro cestu k zákazníkovy. Není vždy možné realizovat nakládací rampy jako součást stavby výrobních nebo distribučních prostor, a to z různých důvodů. Někdy je to třeba věc umístění výrobních prostor do objektů, které na to nebyly postaveny a nelze je upravit, jindy brání trvalému řešení památkáři, nebo by z různých důvodů nebylo takové řešení v souladu s bezpečnostními předpisy.nakládání zboží
Právě pro tyto případy jsou zde pro provozovatele výrobních zařízení kvalitní a osvědčené mobilní rampy, které naprosto plnohodnotně zaručí hladký, rychlý a bezpečný průběh celé nakládky jakéhokoliv zboží, které je třeba někam přepravit. Důmyslným a spolehlivým způsobem zaručí nakladačům rychlý a jednoduchý přístup až do vnitřních prostor nakládaného auta a tuto práci zvládne provést každá oprávněná osoba.
Všechny moderní a preciózně vyrobené mobilní rampy s pomocí jednoho ze tří pohonů:
• s ručním hydraulickým pohonem
• s elektrohydraulickým pohonem
• s mechanickým zvedákem
Dle prostorových možností a přístupu lze volit mobilní rampu pro daný druh nakládání zboží s jednostrannou až třístrannou nakládkou, která je určená k hlavně k přemisťování zboží mezi auty.vysokozdvižný vozík při nakládce
Pro uspokojení všech potřeb zákazníků jsou mobilní rampy řešeny buď s oporou o korbu nakládaného auta anebo mají vlastní opory v těch případech, kdy není žádoucí zatěžovat a přetěžovat vahou mobilní rampy nakládané vozidlo. V takovém případě mají rampy otočné opory.
Pro jízdní plochu byl zvolen materiál tažený plech, který splňuje bezpečnostní a uživatelské nároky.
Termíny dodání se u všech druhů ramp pohybují kolem šesti týdnů, ale vše lze dohodnout přímo na míru s výrobcem. Ten také na svých stránkách provozuje on-line chat pro všechny zájemce o informace. Další možností, jak se dozvědět více, je vyplnění a odeslání dotazníku se specifikovanými požadavky.