Kámen v zahradě


Kámen je v zahradě nezbytným prvkem, ať už jako stavební prvek, který je k vidění například na zídkách anebo terasách, případně jako dekorační výzdoba zahrad. Zrovna tak jsou na zahradu vhodné k využití i rozličné kamenné prvky, které původně sloužily k jinému účelu. V zeleni zahrady se efektně vyjímají naprosto všechny odstíny kamene, od světle okrové barevnosti, až po tmavě šedou barvu kamenů. Jindy je možné použít do zahradního prostředí nově opracovaný kámen.  Stejně tak je vhodný starýkámen, který bychom získali například z rozebraných staveb, by mohl působivě vynikat v zeleni zahrady. Obojí z těchto kamenných prvků se hodí kupříkladu na výstavbu zahradních zídek, plotových sloupků, terásek u domů, vyrovnání terénu, anebo také chodníčků a cestiček.

kamenné dekorace
Starý kámen jako dekorační prvek

Ještě zajímavější se jeví použít staré mnohaleté kamenné prvky, které původně sloužily jinému účelu a použít je jako nový dekorační, či užitný komponent na zahradě, jako například kamenné žlaby z chléva, které se mohou klidně proměnit na květinové truhlíky. Ze starého mlýnského kamene je možné využít jako desku zahradního stolu. Starý sloupek, anebo torzo z plastiky lze použít jako dekorativní prvek.

kamenná lavička
Kamenné truhlíky z koryt

Rozměrná kamenná koryta, a stejně tak jako menší napáječky, které dříve sloužily ve chlévech pro krmení a napájení dobytka, si v dnešních dnech nacházejí na zahradách uplatnění kupříkladu jako truhlíky. Tyto jsou potom vhodné k osázení trvalkami, anebo zakrslými jehličnany. Skvěle se takto vyjímají na trávníku pod okny domu, na zápraží dveří, nebo i u plotu či vrátek do zahrady. Pokud jsou to rozměrná koryta, mohou se stát i malými vodními nádržkami, do kterých vysadíme vodní rostliny. Anebo je lze také využít coby zásobárny dešťové vody, kterou později použijeme na zalévání zeleninových záhonků. Do koryt lze také naaranžovat zajímavě vypadající kameny či křivolaké větve.