Podnikání a rozhodovací úlohy

Pokud se rozhodneme podnikat zbývají nám pouze dvě možnosti, a to buď být vzdělaný v rámci ekonomiky a procesů, které vznikají a zanikají právě v podniku nebo se zaměřit na jedince, které tyto znalosti mají. Můžeme s nimi buď spolupracovat, tedy že se jedná o společníky firmy nebo s nimi budeme spolupracovat externě. Tedy za určitou odměnu nám budou radit co máme, jak dělat.
psaní rukou
Možná si většina lidí říká, že podnikání je jednoduché, že stačí pár nápadů a peníze nám pouze přibývají na účet, ale mnoho manažerů řeší denně problémy s manažerskými úlohami
. To můžeme brát jako lehce nadnesený výraz, ale jde o úlohy, které rozhodují o každodenním přežití podniku.
Nejprve je třeba si rozebrat co to vlastně rozhodnutí je. Je to určitá volba odpovědné osoby, která svým rozhodnutím ovlivní chování a osudy další jedinců v dané skupině, na které má rozhodnutí vliv. Spolu s rozhodnutím se pojí nejrůznější pojmy. Zejména pak relevantní a irelevantní rozhodnutí.
Jestliže je něco relevantního pak je to pro nás podstatné, tak i ve firmě se za relevantní považuje to co ovlivní chod a fungování celého podniku. V opačném případě ty irelevantní nemají žádný vliv na chování uvnitř organizace nebo jejich členy.
V rámci manažerského rozhodování se úlohy dělí do několika základních skupin, které se týkají kapacity, tedy zvyšování nebo snižování nebo dokonce úplného odstranění nevyhovujícího produktu. Dále pak úlohy kolem cenotvorby, které je pro generování zisku, a tedy přežití podniku stěžejní a třetí skupina pak zahrnuje obchody buď anebo. Jedná se o dilemata, kdy se manažer musí rozhodnout, zda daný výrobek vyrobí nebo jej radši koupí od dodavatele. Musí tedy kalkulovat, zda mu krycí příspěvek pokryje náklady na výrobek.
stejné mince
S tím se také pojí pojem náklady obětované příležitostí, které jsou také úzce spjaty právě s rozhodování v podniku. Kromě úloh musí ale manažer řešit také otázky likvidnosti a solventnosti, které mají přímý vliv na tok kapitálu v podniku.