Úkryt pro ježky na zimu


Aby mohli ježci zimu přežít, pomozte jim tím, že jim vybudujete úkryt, v němž by mohli přežít zimní mrazy. Vždyť ježek je například na zahradě vždy vítaným pomocníkem. Napomáhá nám s likvidací nežádoucích návštěvníků a škůdců.
schoulený ježek
Během podzimních měsíců, v říjnu a listopadu se ježci připravují na zimu. Když se venkovní teplota začne pohybovat pod minus pět stupňů Celsia, ukládají se ježci k zimnímu spánku. A my jim můžeme s hledáním úkrytu, v němž by přežili mrazy bez úhony, snadno pomoci. Dříve se ježci více pohybovali po zahradách, a tím měli přezimování mnohem snazší. U každého domu se nacházela nějaké vhodné místo k zimnímu úkrytu, v němž se mohli bezpečně zabydlet, jako například:
§  hromada dříví
§  kopec listí
§  otevřený kompost

V bezpečí na zahradě

Pokud jsou však zahrady důkladně uklizené, ježci na nich útočiště nenajdou, a tak jim nezbývá nic jiného, než se odstěhovat. Jestliže útočiště k zimnímu spánku nenajdou, bloudí, dokud neumrznou, anebo neskončí pod koly aut. Právě totiž až přehnanou pořádkumilovností na zahradách tím škodíme sami sobě. Pokud je pozemek zahrady příliš vymetený a důkladně odplevelený, je mnohem náchylnější k útokům škůdců. Zároveň přicházíme o bohatě druhové návštěvníky, nemůžeme pozorovat různé druhy živočichů a radovat se, když nás poctí přítomností i takový užitečný pichlavý společník.
mladý ježek

Ježek pomocník

Ježek se živí převážně bezobratlými živočichy. K jídlu si vyhledává převážně:
§  menší slimáky
§  různé bobule
§  rozličné ovoce
Právě tím nám pomáhá uklízet na podzim zahrady a zároveň nás zbavuje i obtížných škůdců. Ježek je aktivní pouze v noci, přes den odpočívá ve skrýši, která se může nacházet:
§  pod kamením
§  pod dřevem
§  v listí
§  ve vyšší trávě v klidných částech zahrad
§  v křoviskách
Ježek je samotářský tvor, zajímá se o partnera pouze v době páření, kdy ježčí námluvy poznáme podle funění, dupotu a pískání.