Víte, jaké existují typy konkurentů?


Všeobecně můžeme říct, že nejbližší a nejvlivnější konkurenti jsou ti, kteří se zaměřují na stejný cílový trh a používají stejnou strategii. Proto je velice nutné identifikovat právě strategii konkurentů. Firmy tak musí sledovat strategii konkurentů nepřetržitě, zároveň však musí sledovat také změny v postojích a přáních zákazníků. Tento krok je opravdu nezbytný, jestliže by firma změny ze strany zákazníků zapomněla registrovat, mohlo by se stát, že by zaspala dobu a nedokázala by svou nabídku novým potřebám přizpůsobit. Proto je potřeba měnit strategii podniku v závislosti na měnících se potřebách zákazníků takovým způsobem, aby nabídka tyto potřeby co nejlépe uspokojila. Konkurenční firmy můžeme rozčlenit do následujících kategorií –

zvíře

·         Laxní konkurent –tento typ konkurenta nereaguje na aktivity konkurence rychle ani výrazně. Je to z toho důvodů, že očekává věrnost svých zákazníků nebo z toho důvodu, že je pod ochranou mateřské společnosti. Důvodem však může být rovněž to, že není schopen aktivity konkurence rozpoznat a identifikovat, proto na ně nemůže ani reagovat

·         Vybíravý konkurent –jedná se o typ konkurenta, který reaguje pouze na určité formy útoků a ostatních konkurujících podniků si vlastně vůbec nevšímá. Nevýhodou je však to, že může zaspat strategie některých konkurentů, kteří jej mohou následně napadnout.

·         Konkurent TYGR –tento typ konkurenta se chová doslova jako tygr, tvrdě, rychle a důrazně brání své teritorium. Znamená to tedy, že reaguje opravdu na jakékoliv ohrožení. Takového konkurenta není vhodné atakovat.

závod

·         Scholastický konkurent –jinak řečeno se jedná o záhadného konkurenta. Na útoky totiž někdy reaguje a někdy ne, reakce vyplívá vždy z určité konkrétní situace. Takovým způsobem se chová velká spousta malých firem.
Jestliže je na trhu velký počet silných či agresivních konkurentů, stává se trh méně přitažlivým. Pokud na trhu operuje velký počet firem nabízejících stejný produkt, dochází k poklesu tempa růstu prodeje nebo k jeho stagnaci, což dále snižuje atraktivitu tohoto trhu. Taková situace potom vede k cenovým válkám, propagačním soubojům, zavádění nových produktů či ke zvyšování nákladů na získání dobrého konkurenčního postavení.